Een werkneemster heeft al jaren last van lichamelijke klachten, steeds andere aandoeningen, waardoor zij niet of nauwelijks kan werken. De frustratie en irritatie bij het management en HR zijn inmiddels zo ver opgelopen, dat het de communicatie bemoeilijkt. Mevrouw komt bij ons in een individueel coachings-traject. Zij ervaart eindelijk dat ze wordt gehoord en alleen al het feit dat de werkgever bereid is dit traject voor haar te organiseren en betalen maakt dat haar bereidheid naar een oplossing te zoeken groter wordt. Deze mevrouw blijkt gebukt te gaan onder vele angsten, haar grootste angst is ‘niet te voldoen’. Deze angst gaat gepaard met stress die lichamelijke klachten veroorzaakt en de lichamelijke klachten ‘helpen’ haar te vermijden waar ze zo bang voor is. In de coaching heeft mevrouw veel inzichten verworven en een begin gemaakt met het verminderen van de angst waardoor vermijding ook minder nodig is.