Een werknemer uit zich somber en trekt zich terug uit sociaal contact op het werk. Collega’s maken zich ongerust en de leidinggevende krijgt er niet goed de vinger achter, de werknemer is afhoudend in het contact. Deze werknemer komt bij ons voor een kennismakingsgesprek; er blijkt sprake van levensfaseproblematiek, deze werknemer heeft moeite met het ouder worden, weet niet goed wat hij nog wil of moet. Tegelijkertijd schaamt hij zich ervoor, hij moet eigenlijk blij zijn dat hij nog een baan heeft. In zes individuele gesprekken wordt gewerkt aan acceptatie en verwerking. Aansluitend volgt de werknemer de groepstraining Voluit Leven waarin hij leert stil te staan bij zijn eigen waarden en zichzelf in deze levensfase te accepteren.