De BOSgroep wil graag, naast goede hulp verlenen, meewerken aan het ontwikkelen van goede hulp. Dit heeft geleid tot samenwerking in het doen van onderzoek met verschillende afdelingen van de VU, het VUmc en UMCG:

Transitions In Depression (TRANS-ID)

Het UMCG begint met twee nieuwe onderzoeken naar het verloop van depressieve klachten. Het doel van beide onderzoeken is om na te gaan of er signalen zijn die aangeven dat er een verandering in depressieve klachten aan zit te komen. Het individuele veranderingsproces wordt heel nauwkeurig in kaart gebracht met korte dagelijkse metingen van stemming, gedrag, beweging, en hartritme.

Het eerste onderzoek gaat na wat er gebeurt tijdens de afbouw van antidepressiva en of een eventuele terugkeer van depressie voortijdig is te voorzien. Daaraan kunnen mensen meedoen die in het verleden depressieve klachten hebben gehad en in overleg met hun arts hebben besloten hun medicatie af te bouwen (bekijk de flyer van TRANS-ID afbouw). Met de tweede studie wordt nauwkeurig in kaart gebracht wat er gebeurt als mensen herstellen van depressieve klachten. Daarvoor worden mensen gezocht die nu depressieve klachten hebben en binnenkort starten met een psychologische behandeling (bekijk de flyer van TRANS-ID herstel).

Kijk op www.transid.nl voor meer informatie over de onderzoeken en over de mogelijkheid om deel te nemen.

Meer informatie over hoofdonderzoeker Marieke Wichers en over de methodiek die ten grondslag ligt aan deze onderzoeken, is in onderstaande twee links te lezen:

https://kennisinzicht.umcg.nl/Paginas/Depressies-voorspellen-kan-dat.aspx

https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Nieuws/Persberichten/Paginas/grote-europese-onderzoeksubsidie-voor-umcg.aspx

E-COMPARED

Aan het E-COMPARED project nemen diverse Europese landen deel. In dit onderzoek wordt blended care vergeleken met reguliere behandeling voor depressieve klachten. Blended behandelen houdt in dat therapiesessies in de spreekkamer van de therapeut worden afgewisseld met sessies via internet (E-health), ondersteund door een mobiele applicatie op een smartphone. Via deze app worden de klachten gemonitord (stemming, slaap, bewegen) en motivatie- en herinneringsberichten verstuurd. E-health behandelingen voor depressie bestaan sinds een aantal jaar. Over de (kosten-)effectiviteit van het blended behandelen van een depressie is echter nog onvoldoende bekend. Daarom is het doel van de E-COMPARED studie om te onderzoeken of de blended behandeling een geschikte vorm van behandeling voor depressie is in de specialistische-GGZ.

Door middel van loting wordt bepaald of een deelnemer reguliere behandeling krijgt of blended behandeling.

Meer informatie Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met mw. Lise Kemmeren via e-comparedonderzoek@ggzingeest.nl of tel. (020) 788 4527

CODA-studie

De CODA-studie is een wetenschappelijke studie naar de effectiviteit van een bepaalde vorm van relatietherapie. Onderzocht wordt hoe effectief deze therapie is bij paren, waarvan een van de partners is behandeld voor darmkanker. De relatietherapie die onderzocht gaat worden heet “Emotionally Focused Couples Therapy” (EFCT). De effectiviteit hiervan is aangetoond bij paren met relatieproblemen zonder kanker. De therapie wordt gegeven door een ervaren relatietherapeut die opgeleid is in het toepassen van EFCT. Deze therapie wordt aangevuld met Online Digital Assistance (ODA), waarbij deelnemers via de smartphone gepersonaliseerde adviezen krijgen die aansluiten bij wat ze in de therapie hebben geleerd. Op deze manier wordt gestimuleerd om de veranderingen in de partnercommunicatie niet alleen tijdens de therapie, maar ook in de thuissituatie voort te zetten. De verwachting is dat hierdoor het therapie-effect wordt verstrekt. Het doel is dat deze combinatie van EFCT en ODA leidt tot verbeterde intimiteit, een verbeterde seksuele relatie en meer tevredenheid met de relatie.

Het betreft een gerandomiseerd onderzoek, wat inhoudt dat paren door middel van loting worden toegewezen aan de therapiegroep of een wachtlijst controlegroep. De paren in de therapiegroep krijgen 12 sessies met een relatietherapeut. De wachtlijst controlegroep krijgt diezelfde behandeling ook aangeboden, maar pas na ongeveer 5 maanden. Deelnemende paren in beide groepen worden een aantal keer gevraagd om een vragenlijst in te vullen.

Meer informatie over de studie kunt u vinden op: www.kanker.nl/kankeronderzoek (zoek op CODA-studie). Ook kunt u bij interesse in deelname of bij vragen een e-mail sturen naar: coda@ou.nl of contact opnemen met de onderzoekscoördinator Audrey Beaulen via tel. 045-576 2305.

 

De onderzoeken waar wij al aan hebben deelgenomen zijn:
De Parade-studie: Onderzoek naar een zelfhulpmethode gericht op het voorkomen van terugval in een depressie.
– Alles Onder Controle: Onderzoek naar de toepasbaarheid van de online zelfhulpmethode ‘Alles Onder Controle’.
– Startgroep: Onderzoek naar het effect van deelname aan onze zogenaamde ‘startgroep’ na inschrijving bij onze praktijk versus het wachten op een eerste gesprek.
– Klinische Genetica: Onderzoek naar de effectiviteit van een stress-reducerende interventie voor ouders die bij een 20 weken echo te horen krijgen dat er complicaties zijn.