Curilion, gynaecologie en bekkenbodemzorg

De BOSgroep werkt samen met Curilion, expertisecentrum voor bekkenbodemzorg in Haarlem. Curilion biedt onder andere zorgprogramma’s aan bedrijven met vrouwelijke medewerkers. Met name rond de zwangerschap en de overgang is het arbeidsverzuim bovengemiddeld hoog. De zorgprogramma’s van Curilion richten zich op preventie van dit verzuim, op zowel het fysieke als het mentale vlak. Gedurende een jaar worden vrouwen begeleid in een zorgprogramma. Dr. Manon Kerkhof, gynaecoloog, en Bettyleen de Vries, bekkenfysiotherapeut, verlenen daarbinnen de gynaecologische en bekkenbodemzorg. De BOSgroep biedt de work-life coaching zodat vrouwen in de kwetsbare levensfasen een betere balans vinden.

Voor meer informatie kijkt u op: http://curilion.nl/

Bettyleen de Vries, Bekkenfysiotherapeut

Dr. Manon Kerkhof, Urogynaecoloog