• 23 MRT 17

    Samenwerking bekkenbodemzorg!

    De BOSgroep is een samenwerking gestart met Curilion, het expertisecentrum voor bekkenbodemzorg. ‘Ons bedrijf biedt individuele zorgprogramma’s en workshops aan bedrijven met veel vrouwen onder het personeel’, vertelt gynaecoloog dr. Manon Kerkhof van Curilion. Met name het arbeidsverzuim onder vrouwen rond de overgang en rondom de bevalling is doorgaans hoog. Met goede begeleiding, zowel op fysiek als mentaal gebied, is daar veel aan preventie te doen. De expertise van de BOSgroep is daar een waardevolle aanvulling op, bijvoorbeeld via work-life coaching.

    Meer informatie: http://www.curilion.nl