• 21 OKT 15

  Belangrijke informatie voor cliënten per 1 januari 2015

  Vanaf 2014 zijn er in de gezondheidszorg veranderingen doorgevoerd, ook voor de GGZ. De zorg moet goedkoper worden en om die redenen zijn de overheid en zorgverzekeraars fors gaan reorganiseren. De veranderingen hebben vooral consequenties, in administratieve en organisatorische zin, voor ons als aanbieders van zorg. Voor u verandert er ook het komende jaar niet zo veel.
  Het is wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent van uw persoonlijke situatie bij uw zorgverzekeraar; u bent hier zelf verantwoordelijk voor. Daarnaast willen wij u graag zo goed mogelijk informeren over de laatste ontwikkelingen.

  De GGZ in 2015
  Sinds 1 januari 2014 is de GGZ verdeeld in een Generalistische Basis-GGZ (BGGZ) en een Specialistische-GGZ (SGGZ). De BGGZ bestaat uit vier modules: kort, middellang, intensief en chronisch.
  De SGGZ staat voor psychotherapie en blijft als behandeling van langere duur en intensievere aard beschikbaar voor cliënten met ernstiger of complexere klachten. Voor beide vormen is een aparte verwijzing nodig.

  De overheid wil dat behandeling van psychische klachten zo kort mogelijk duurt en bewezen effectief is. De huisartsen hebben in dit verhaal een forse taak; zij moeten de afstemming van zorg regelen. Voor elke behandeling en vervolgstap hierin bent u aangewezen op een duidelijke verwijzing van uw huisarts. Bij deze rol helpen praktijkondersteuners (POH’ers) de huisartsen. Zij zijn met eerste opvang en kortdurende hulp bij lichtere klachten het voorportaal van de GGZ en helpen de huisartsen in samenwerking met ons bij een goede inschatting van uw klachten.
  Wordt u doorverwezen naar De BOSgroep dan bepalen wij met behulp van een intake-traject de meest passende behandeling en match met een van onze psychologen of psychotherapeuten.

  De jeugd GGZ
  Per 1 januari 2015 is de jeugdzorg bij de gemeenten ondergebracht. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Daarnaast dient uw aanvraag bij de gemeente bekend en voor akkoord bevonden te zijn, waarna u bij ons een behandeling kunt starten.

  Training en coaching
  Omdat niet alle goede zorg onder de GGZ valt, hebben wij ons aanbod aan effectieve trainingen uitgebreid. Wij willen u daarmee helpen om lastige klachten te verminderen, uw levenskwaliteit te verbeteren, uw omgang met de wisselvalligheden van het leven te versterken en uw geluk en welzijn in relatie tot anderen te vergroten.
  Wij bieden meerdere malen per jaar tegen een redelijke vergoeding een aantal succesvolle trainingen aan die bewezen effectief zijn.

  Ook bieden wij coaching aan, zowel individueel als bij familiekwesties of werkgerelateerde problematiek.
  Voor meer informatie en aanmelding kunt u bellen met ons secretariaat, mailen of onze website raadplegen.
  (info@debosgroep.nl, 020 3582923, www.debosgroep.nl)

  Psychologische zorg bij kanker
  In het kader van de professionalisering van psychologische zorg rond kanker in onze regio werken wij sinds kort nauw samen met het IDC (Ingeborg Douwes Centrum), gespecialiseerd in alle zorgbehoeftes van mensen met kanker en hun omgeving.

  Meldt u zich in verband met deze problemen aan, dan vragen wij u om u in ons aanmeldformulier uw persoonlijke gegevens slechts tot en met geboortedatum in te vullen, en u verder aan te melden bij het Ingeborg Douwes Centrum, met vermelding ‘graag behandeling op de locatie BOSgroep’.

  De GGZ in 2015 Vergoeding
  De BOSgroep heeft met alle zorgverzekeraars een contract om onze zorg onder de meest gunstige voorwaarden aan onze cliënten te kunnen aanbieden. De behandeling in de SGGZ wordt administratief door ons verwerkt in zogenaamde Diagnose Behandel Combinaties (DBC). Een DBC is maximaal 365 dagen geldig en kan worden verlengd als de behandeling nog niet is afgerond. De behandelkosten worden op deze manier door ons voorgeschoten. Als de behandeling is afgelopen of de 365 dagen zijn verstreken, declareren wij de kosten van de DBC rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal vervolgens met u het eigen risico verrekenen.
  U heeft in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering
  Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polisvoorwaarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

  Niet vergoed
  De zorgverzekeraars hebben besloten om behandeling van bepaalde klachten, zoals partnerrelatieproblemen, niet langer meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Dit betekent dat u zelf de kosten van deze behandeling moet betalen. Voor relatiegesprekken brengen wij u samen 160 euro per behandeltijd van gemiddeld 75 minuten in rekening.
  In een enkel gevallen kan wel vergoeding plaatsvinden. Bijvoorbeeld als een van u beiden, of allebei, dermate ernstige klachten heeft dat u een gerichte verwijzing heeft en wij een individuele psychiatrische diagnose vaststellen.

  Algemeen
  Om uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u bij de eerste afspraak aan uw intaker/behandelaar te geven.
  Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven, dan zijn wij genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

  Afzeggen
  Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u ons niet persoonlijk aan de telefoon treft, kunt u ons antwoordapparaat op elk moment inspreken; datum en tijd worden geregistreerd. De zorgverzekeraar vergoedt geen behandeling die niet heeft plaatsgevonden. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij daarom een deel van onze kosten bij u in rekening, namelijk € 55,00.

  Klachten
  Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Bent u niet tevreden over uw behandeling, laat u ons dat dan weten zodat wij een oplossing met u kunnen zoeken voor het probleem. Natuurlijk bent u ook vrij om een eventuele klacht te melden bij de Klachtencommissie van GGZ inGeest, locatie Spaarnepoort in Hoofddorp.