Voor wie? Voor mensen die door beperkingen in gezondheid en/of onvoldoende passende functies bij de werkgever moeten gaan reïntegreren in het 2e spoor.

Wat? Een training in zes bijeenkomsten waarin deelnemers:

  1. Aandacht geven aan het omgaan met verlies (van gezondheid, van baan, van perspectief)
  2. Leren kijken naar de mogelijkheden die ze hebben, passend bij wie ze zijn
  3. Inzichten omzetten in actie, gericht op vitaliteit in het werk

Inhoud? In de training wordt aandacht besteed aan verwerking van verlies van baan, gezondheid en alles dat daarmee samenhangt. Daarnaast werken we aan bewustwording van identiteit en persoonlijke waarden en aan herstel en borging van de energiebalans. Aan de hand van psycho-educatie en met praktische, actieve oefeningen en door middel van een concreet stappenplan worden deelnemers begeleid in het proces naar reïntegratie. Hierin staat het ‘zelf de regie nemen’ centraal en wordt meer naar mogelijkheden dan naar onmogelijkheden gekeken.

Waarom? Uit ervaring van arbodiensten blijkt dat mensen die een 2e spoor reïntegratie-traject gaan volgen, vaak nog een psychologische omslag moeten doormaken. Weerstand in deze fase heeft veelal te maken met onverwerkt verlies en belemmerende overtuigingen (‘onmogelijkheden’). Deze training biedt deelnemers de mogelijkheid hieraan te werken, waardoor zij in het reïntegratie-traject verder aan de slag kunnen.

Door wie? De trainers van de BOSgroep hebben ruime ervaring in het begeleiden van mensen bij het omgaan met beperkingen en verlies en het weer richting geven aan het leven. Wij staan voor een positieve en praktische aanpak, ondersteund door technieken en methodes vanuit verschillende evidence based theorieën uit de (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie en Acceptance and Commitment Therapie (ACT).

Inschrijven voor een training

Meer weten? U kunt ons bereiken via info@debosgroep.nl of 020-358 29 23. Anneke van Dobbenburgh is uw contactpersoon.