IK ZORG GOED VOOR EEN ANDER,

EN NU OOK VOOR MEZELF

De BOSgroep heeft in samenwerking met zorgcentrum de Meerwende een training ontwikkeld voor mantelzorgers. De BOSgroep is al jaren gespecialiseerd in het geven van training en coaching en heeft  uitgebreide ervaring in de geestelijke gezondheidzorg en medische psychologie. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige training aanbieden, gericht op de mantelzorger die dreigt uit te vallen door chronische overbelasting en onvoldoende zelfzorg. Veel mantelzorgers kunnen immers prima voor een ander zorgen, maar niet goed voor zichzelf! Door meer zicht te krijgen op uw gedrag als mantelzorger en het toepassen van kleine veranderingen kunnen er grote effecten bereikt worden, waardoor u zich vitaler en energieker gaat voelen. Dit is uiteindelijk in het belang van zowel degene die u verzorgt als uzelf.

Wat zijn de doelen Behoud van de draagkracht-draaglast balans, het verstevigen van de balans spanning-ontspanning, een gezondere coping en het vergroten van de veerkracht en een balans vinden tussen betrokkenheid en afstand.

Hoe gaan we dit bereiken Tijdens vier wekelijkse groepsbijeenkomsten gaan we vaardigheden trainen waarbij steeds één thema centraal staat en er ruimte is om met andere mantelzorgers van gedachten te wisselen. De werkwijze is oplossingsgericht, met praktische handvatten, oefeningen en ervaringen uit de groep.

Bijeenkomst 1: spanning en ontspanning

Bijeenkomst 2: leefstijl

Bijeenkomst 3: de rol van de gedachten

Bijeenkomst 4: communicatie

Wanneer

Bijeenkomst 1 :   maandag 16 april         19:30 – 21:00

Bijeenkomst 2:   maandag 23 april         19:30 – 21:00

(Let op: we slaan een week over in verband met de meivakantie)

Bijeenkomst 3:   maandag 7 mei             19:30 – 21:00

Bijeenkomst 4:   maandag 14 mei           19:30 – 21:00

Kosten De kosten zijn 150 euro per deelnemer.

Aanmelden is gewenst via info@debosgroep.nl of 020 – 358 29 23.