Mindfulness-training

Wat is mindfulness?
Mindfulness is het doelbewust aandacht geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen. Het is een manier van leven waarbij je opener en bewuster in het leven staat. Het is ‘leven met aandacht’.
Om duidelijk te maken wat ‘leven met aandacht’ precies betekent staan we eerst stil bij het tegendeel ervan, namelijk wat het betekent om ‘op de automatische piloot’ te leven. Dat kennen we allemaal. Het betekent dat je eigenlijk niet goed meer weet wat je aan het doen bent. Je gaat van de ene activiteit over in de andere, van de ene gedachte naar de andere, zonder stil te staan bij wat je aan het doen bent, en wat je wilt doen.

Het betekent ook dat de kans groot is dat je als het ware leeft in het verleden (iets op dezelfde manier doen als de vorige keer, op dezelfde manier tegen dingen aankijken, piekeren, wegdromen) of in de toekomst (opschieten, nog van alles moeten doen, bang zijn dat het weer mis gaat, eindeloos plannen maken). Leven met aandacht betekent leven in het hier-en-nu. Ook dat kennen we allemaal. Iedereen kent die momenten waarop je met volle aandacht en concentratie bij iets aanwezig bent. Als je van iets geniet zoals van een mooie zonsondergang, muziek of van een intense ervaring zoals de geboorte van een kind. Maar kunnen we ook aanwezig zijn in het hier-en-nu als er iets is dat je niet prettig vindt? Dat is lastig voor ons. We willen toch allemaal weg van iets dat onplezierig is? Dat is soms mogelijk, maar in veel situaties ook niet. Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die pijnlijk en moeilijk zijn.

Mindfulness is een aandachttraining, waarbij we het vermogen trainen om op een niet-oordelende (accepterende) manier gewaar te zijn wat zich in het hier-en-nu aan ons voordoet.
De training is ontwikkeld door Jon Kabat-Zinn, medisch specialist in Amerika. Als arts had hij te maken met patiënten die aanliepen tegen de grenzen van de medische wetenschap. Het moment waarop een arts tegen de patiënt zegt: ‘U zult ermee moeten leren leven’. Helaas wordt er meestal niet bij verteld hoe je dat moet doen. Jon Kabat-Zinn heeft een training ontwikkeld waarin mensen leren hun eigen kracht in te zetten om anders met zichzelf, met stress, pijn en vermoeidheid om te gaan. Hij heeft de boeddhistische tradities met westerse psychologische inzichten verenigd tot de aandachttraining.

De training
In de mindfulness-training werken we aan het vergroten van de vaardigheid om met aandacht in het hier-en-nu te blijven. We leren om gewoon aanwezig te zijn bij wat er zich op dat moment voordoet, zonder te oordelen.
Mindfulness-training is geen theoretische, maar een praktische training. De aandacht trainen is een vaardigheid trainen, en voor iedere vaardigheid is oefening nodig. Let op: tijdens de training is het van belang om ook thuis dagelijks ongeveer een uur te oefenen.

Vaste onderdelen van iedere sessie zijn:
– bespreking van de huiswerkervaringen
– begeleide aandachts- en concentratie-oefeningen (bijvoorbeeld bodyscan)
– bewegingsoefeningen/laagdrempelige yoga-oefeningen
– zit- en loopmeditatie

Normale, gemakkelijk zittende kleding voldoet. Er zijn matjes aanwezig. De fysieke belasting is gering.
De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een terugkombijeenkomst.

Wanneer

De volgende training start maandag 10 september van 19:00-21:30. De daaropvolgende bijeenkomsten zijn op 17 september, 24 september, 1 oktober, 8 oktober, 15 oktober, 29 oktober en 5 november. (22 oktober slaan we over i.v.m. herfstvakantie).

De training start bij minimaal 10 deelnemers.

Neem contact met ons op over de eerstvolgende training: 020-358 29 23 of info@debosgroep.nl.

Kosten

De kosten van de training inclusief cursusmateriaal bedragen €250,-

Vervolg mindfulness training!

Mindfulness for life
Na afloop van de Mindfulnesstraining geven deelnemers vaak aan dat ze behoefte hebben aan een vervolg. Niet een nieuwe training, maar een plek waar je onder begeleiding verder gaat met het geleerde over Mindfulness. Zodat je het blijft toepassen en het niet vergeet. Het klopt dat je Mindfulness moet blijven praktiseren om ervan te profiteren. Soms zakt deze wijsheid weg in de drukte of in moeilijke momenten in het dagelijks leven. (Lees meer)

 

Kosten?
U koopt een strippenkaart met een geldigheidssduur van 1 jaar. Van te voren meldt u zich aan en ter plekke zal de trainer een gebruikte strip aftekenen. De 5-strippenkaart kost €65, een 10-strippenkaart €125. Voor wie wil kennismaken met Mindfulness for life is er de mogelijkheid om een losse proefles te volgen (kosten €17,50). Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen.

Inschrijven voor een training