Houd Me Vast

Houd Me Vast is een succesvol programma voor het creëren van een hechte en veilige relatie tussen jou en je partner. Alles draait daarin om emoties.

Het Houd Me Vast-programma is ontwikkeld door Sue Johnson, een Engels-Canadese relatietherapeute en grondlegster van Emotionally Focused Couples Therapy (EFT), een methode die uitgaat van de hechtingstheorie. Wij hebben de aangeboren behoefte om verbonden te zijn met iemand die van ons houdt, die er voor ons is en bij wie we ons veilig voelen.

Stellen met relatieproblemen zien hun verbondenheid bedreigd of zijn hem kwijt. Er ontstaan destructieve patronen, waarbij bijvoorbeeld de een de ander achtervolgt met kritiek in een poging hem/haar te laten inzien dat er geen echt contact meer is. De ander krijgt daardoor het gevoel dat hij/zij faalt en niks goed kan doen en trekt zich terug, waarna de partner pogingen om tot de ander door te dringen nog heftiger en emotioneler hervat. In het programma Houd me vast leren partners hun patroon te doorzien, te doorbreken en weer een echte emotionele verbinding te maken met elkaar

Wat: Het programma wordt op verschillende manieren aangeboden, soms verspreid over meerdere bijeenkomsten van 2 of 4 uur en soms in een compacte vorm van een donderdagavond/vrijdag/zaterdagochtend. Stellen oefenen met:

1. Je patroon herkennen
2. De pijnplekken ontdekken
3. Terugkijken op een crisis
4. Houd me vast: vragen wat je nodig hebt van je partner
5. Kwetsuren vergeven
6. De band versterken via seks en aanraking
7. Je liefde levend houden

Hoe: Tijdens de bijeenkomsten is er een plenaire inleiding met video waarin het nieuwe onderwerp wordt besproken. Vervolgens gaat ieder stel apart met elkaar hierover in gesprek met behulp van de geboden oefening. Ook krijgen deelnemers huiswerk mee. Groepsopdrachten ontbreken tijdens de bijeenkomsten en er zijn weinig groepsdiscussies. Het is vooral de bedoeling dat partners samen aan de slag gaan!

Voor wie: Voor alle stellen die hun relatie willen verbeteren. Tevens leent dit programma zich uitstekend als introductie voor cliënten die partnerrelatietherapie overwegen en is het programma ook in te passen in de therapie.

Door wie: De leiding van de ‘Houd me vast’-avonden is in handen van EFT-therapeuten, tevens ervaren psychotherapeuten, die getraind zijn in het ‘Houd me vast’-programma.

Kosten: Deelname aan de training kost €675,00 per echtpaar, dat is inclusief cursusmateriaal, een lichte maaltijd, koffie/thee en koekjes.

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden: info@debosgroep of 020-3582923

Planning trainingen 2021:

Oktober:

Donderdagavond 7 oktober van 17.00 uur tot 21.00 uur

Donderdagavond 14 oktober van 17.00 uur tot 21.00 uur

Zaterdag 30 oktober van 10.00 uur tot 16.00 uur

De terugkomavond wordt nog gepland

We hopen dat met deze afwisseling in dagdelen de haalbaarheid om deel te nemen te vergroten en voldoende tijd om de stof te verwerken en zelf te oefenen.