Training

Een training bij ons biedt u de kans om inzicht te verwerven en dit meteen in de praktijk te brengen door oefening. Onze trainingen helpen u bij het verminderen van lastige klachten, het verbeteren van uw levenskwaliteit, het versterken van uw omgang met de wisselvalligheden van het leven en daarmee ook bij het vergroten van uw geluk en welzijn in relatie tot anderen.

Omdat niet alle goede zorg onder de GGZ valt, hebben wij ons aanbod aan trainingen uitgebreid. Door het groepsaanbod kunnen wij de prijs betaalbaar houden. Ook biedt lotgenotencontact de mogelijkheid tot herkenning en nieuwe leerervaringen. Wij werken altijd met kleine groepen en maken afspraken over vertrouwelijkheid en privacy. De trainers zijn goed opgeleid, thuis in het onderwerp van de training en toegewijd. Hun psychologische achtergrond geeft meerwaarde aan de training.

Wat onze klanten zeggen over onze trainingen:

“Ik kijk met enthousiasme terug op de trainingen bij de BOSgroep. Bij zowel de Mindfulness als Voluit Leven heb ik geleerd dat zoveel kracht in jezelf schuilt en de trainingen hebben mij geleerd die eruit te halen. Resultaat is dat ik daardoor (steeds) sterker in het leven sta en vooral met lastige situaties beter om kan gaan. Tijdens zo’n training stromen er allerlei nieuwe inzichten binnen en dat geeft positieve energie; een training bij de BOSgroep volgen is een cadeautje geven aan jezelf!!” (Mindfulness en Voluit Leven)

“Ik heb geleerd om voor mezelf op een rijtje te zetten wat ik echt belangrijk vind in het leven en wat ik echt wil! De nare dingen in het leven niet uit de weg te gaan, maar te accepteren en proberen toe te laten. Anders met problemen omgaan dit werd door middel van oefeningen en metaforen uitgelegd dat vond ik heel leerzaam. Ik vind het nog moeilijk om nare dingen toe te laten en te accepteren maar het gaat al beter. Ik zie nu meer in hoe ik dingen doe.” (Voluit Leven)

“Voor mij is mindfullness nuttig geweest omdat ik steeds weer bewust ben van mijn valkuilen.” (Mindfulness)

“Het resultaat van mijn mindfulness training was met name toepasbaar in het dagelijkse verkeer. Niet meer opgewonden kwaad reageren naar foutieve gedragingen van verkeersdeelnemers. Je merkt het op en laat het los.” (Mindfulness)

Ook in 2017 zullen wij weer meer malen per jaar een aantal succesvolle trainingen aanbieden die bewezen effectief zijn tegen een redelijke vergoeding. De trainingen kunnen apart worden gevolgd en zijn ook te combineren met therapie. Nieuwe startdata staan onder nieuws op onze website.

Inschrijven voor een training

De groepsruimte/trainingsruimte: Groepstherapie | In the Lead (autonomie) | Mindfulness | Mindfulness for Life | Voluit Leven | Houd me Vast | Kwiek Fit omgeving Amsterdam en Haarlemmermeer
 • Houd Me Vast

  Houd Me Vast is een succesvol programma voor het creëren van een hechte en veilige relatie tussen jou en je partner. Alles draait daarin om emoties.

  Stellen met relatieproblemen zien hun verbondenheid bedreigd of zijn hem kwijt. Er ontstaan destructieve patronen, waarbij bijvoorbeeld de een de ander achtervolgt met kritiek in een poging hem/haar te laten inzien dat er geen echt contact meer is. De ander krijgt daardoor het gevoel dat hij/zij faalt en niks goed kan doen en trekt zich terug, waarna de partner pogingen om tot de ander door te dringen nog heftiger en emotioneler hervat. In het programma Houd me vast leren partners hun patroon te doorzien, te doorbreken en weer een echte emotionele verbinding te maken met elkaar. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Mindfulness

  Mindfulness is het doelbewust aandacht geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen. Het is een manier van leven waarbij je opener en bewuster in het leven staat. Het is ‘leven met aandacht’.
  Om duidelijk te maken wat ‘leven met aandacht’ precies betekent staan we eerst stil bij het tegendeel ervan, namelijk wat het betekent om ‘op de automatische piloot’ te leven. Dat kennen we allemaal. Het betekent dat je eigenlijk niet goed meer weet wat je aan het doen bent. Je gaat van de ene activiteit over in de andere, van de ene gedachte naar de andere, zonder stil te staan bij wat je aan het doen bent, en wat je wilt doen. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Mindfulness for Life

  Na afloop van de Mindfulnesstraining geven deelnemers vaak aan dat ze behoefte hebben aan een vervolg. Niet een nieuwe training maar een plek waar je onder begeleiding verder gaat met het geleerde over Mindfulness. Zodat je het blijft toepassen en het niet vergeet. Het klopt dat je Mindfulness moet blijven praktiseren om ervan te profiteren. Soms zakt deze wijsheid weg in de drukte of in moeilijke momenten in het dagelijks leven.

  Daarom bieden wij u de kans om uw positieve ervaring met Mindfulness te blijven onderhouden en regelmatig een opfrisser te geven: Mindfulness for life. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Vitaal Mantelzorgen

  De BOSgroep heeft in samenwerking met zorgcentrum de Meerwende een training ontwikkeld voor mantelzorgers. De BOSgroep is al jaren gespecialiseerd in het geven van training en coaching en heeft  uitgebreide ervaring in de geestelijke gezondheidzorg en medische psychologie. Hierdoor kunnen wij een hoogwaardige training aanbieden, gericht op de mantelzorger die dreigt uit te vallen door chronische overbelasting en onvoldoende zelfzorg. Veel mantelzorgers kunnen immers prima voor een ander zorgen, maar niet goed voor zichzelf! Door meer zicht te krijgen op uw gedrag als mantelzorger en het toepassen van kleine veranderingen kunnen er grote effecten bereikt worden, waardoor u zich vitaler en energieker gaat voelen. Dit is uiteindelijk in het belang van zowel degene die u verzorgt als uzelf. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Vitamine Psy

  De training Vitamine Psy is ontwikkeld om de vitaliteit van werknemers te optimaliseren. Feit is dat een grootste deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychosociale klachten. In het werk worden steeds meer eisen gesteld, werknemers moeten flexibel en effectief zijn. Mensen houden vaak meerdere ballen tegelijk in de lucht (in de werk- en de privé-situatie), waardoor de balans bedreigd wordt. Daarnaast hebben we te maken met de stijgende pensioenleeftijd, waardoor mensen langer blijven werken en dus langer vitaal moeten zijn. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Voluit Leven

  Deze groepstraining is gebaseerd op ACT (Acceptance and Commitment Therapy) gecombineerd met mindfulness oefeningen. Door middel van ACT leer je om je negatieve gedachten en emoties te aanvaarden, in plaats van ze te vermijden of te controleren. Ook leert ACT je om te leven volgens je eigen waarden en je innerlijk kompas te volgen. Door mindfulness leer je meer in het hier en nu te leven. Mindfulness is het doelbewust aandacht geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen. Het is een manier van leven waarbij je opener en bewuster in het leven staat. Het is ‘leven met aandacht’. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training

 • Werk in Uitvoering

  Uit ervaring van arbodiensten blijkt dat mensen die een 2e spoor reïntegratie-traject gaan volgen, vaak nog een psychologische omslag moeten doormaken. Weerstand in deze fase heeft veelal te maken met onverwerkt verlies en belemmerende overtuigingen (‘onmogelijkheden’). Deze training biedt deelnemers de mogelijkheid hieraan te werken, waardoor zij in het reïntegratie-traject verder aan de slag kunnen.

  In de training wordt aandacht besteed aan verwerking van verlies van baan, gezondheid en alles dat daarmee samenhangt. Daarnaast werken we aan bewustwording van identiteit en persoonlijke waarden en aan herstel en borging van de energiebalans. Aan de hand van psycho-educatie en met praktische, actieve oefeningen en door middel van een concreet stappenplan worden deelnemers begeleid in het proces naar reïntegratie. Hierin staat het ‘zelf de regie nemen’ centraal en wordt meer naar mogelijkheden dan naar onmogelijkheden gekeken. (Lees meer)

  Inschrijven voor een training