Werkgerelateerde coaching

Coaching bij het werk

Uw talenten ontwikkelen, iets doen aan burn-outklachten of beter samenwerken in uw team? Onze psychotherapeutische deskundigheid en arbo- en bedrijfservaring leiden tot een praktische en resultaatgerichte coachingsaanpak. Als systeemtherapeuten kijken wij zorgvuldig naar uw balans tussen werk en privé.

Voorbeelden van doelen van werkgerelateerde coaching:

  • Een betere balans tussen privé en werk bereiken.
  • Uw grenzen beter leren bewaken.
  • Met theatertechnieken uw presentatievaardigheden vergroten.
  • Een nieuw spoor in uw loopbaan kiezen.
  • Inzicht krijgen of een baan wel of niet bij u past.
  • Beter samenwerken binnen uw team.

Benut uw talenten

Waar liggen uw talenten eigenlijk? En in welke werksituaties kunt u uw talenten goed benutten en ontwikkelen? De talentenanalyse van de BOSgroep geeft u inzicht. Afhankelijk van de onderzoeks- of coachingsvraag stellen wij een combinatie van testonderdelen samen. Het talentenonderzoek is de basis van het ontwikkelingsassessment en kan ook onderdeel zijn van een coachingstraject. De uitkomsten van de talentanalyse en het ontwikkelingsassessment worden verwerkt in een rapportage en worden met u en eventueel met de opdrachtgever besproken.

Werkgerelateerde klachten, daar kunt u wat aan doen! In de coachingsgesprekken richten we ons op u en uw werksituatie. Natuurlijk nemen we ook factoren uit uw privésituatie die van invloed zijn onder de loep. Technieken en methodes uit de gedragstherapie en de rationeel-emotieve therapie (RET) helpen u productiever met u problemen om te gaan en gedrag dat daaraan bijdraagt te veranderen. We stellen in de aanpak uw talenten en sterke kanten centraal. Zo bouwen we uit wat er wél goed gaat. Op deze manier krijgt u meer vertrouwen in uw eigen kunnen en worden effectieve vaardigheden versterkt en breder ingezet.

Teamcoaching

Beter leren samenwerken binnen het team? Meer gebruik maken van elkaars talenten of aan de slag met plannen voor de toekomst? De BOSgroep begeleidt gesprekken binnen teams, zodat de manager als onderdeel van het team zijn handen vrij heeft om mee te doen en om feedback te geven over de manier waarop het gesprek verloopt. De gewenste resultaten worden bereikt en het team leert om beter samen te werken.