Familiecoaching

Als familierelaties verstoord zijn en het contact niet loopt, is dat vaak pijnlijk voor alle betrokkenen. Familie-coaching helpt u om zaken op te ruimen en een nieuwe koers te bepalen. Met familie breken is bijna nooit een oplossing. Wij helpen om de schade te herstellen en ieder over en weer te leren omgaan met beperkingen. In een aantal sessies probeert u er samen beter uit te komen. Dat kan spannend zijn en emotioneel. Daarom zorgen wij voor een duidelijke structuur en een helder plan dat we samen met u opstellen. Het belangrijkste en meest werkzame bestanddeel in deze coaching is de aandacht voor ieders eigen verhaal. Daardoor ontstaat ruimte voor inleving in de ander.

Onder begeleiding van onze coaches werkt u gestructureerd aan verbetering en verdieping van de onderlinge relaties of aan herstel van een verstoord contact.