Aanmelden

Geslacht (verplicht):

Voorletter(s) (verplicht):

Voornaam (verplicht):

Uw achternaam (verplicht):

Geb.datum (verplicht, minimaal 18 jaar!):
/ /

BSN (verplicht):

Straat + huisnr (verplicht):

Postcode + plaats (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

Telefoonnummer 2:

E-mailadres (verplicht):


Zorgverzekeraar (verplicht):

Huisarts (verplicht):


Eerdere hulpverleningsvormen:
(wanneer, waar, waarvoor, resultaat, behandeling)

Bent u al eens eerder bij De BOSgroep in behandeling geweest?
Zo ja, bij wie

Welk soort problemen heeft u?
stemmingsproblemenangstklachtenlichamelijke klachteneetproblemenslaapproblemengedragsproblemen (agressie, impulsief etc.)geheugen en concentratieproblemenverslavingsproblemenleerproblemenrelatieproblemenopvoedingsproblemenproblemen in sociale betrekkingenanders:

Reden van aanmelding:
(wat is de aard van de klachten, hoe lang bestaan ze al, wanneer en hoe begonnen, wat heeft het verergerd, bijkomende klachten, eventuele directe aanleiding voor de aanmelding etc.)

Aard van de hulpvraag:
(wat is je therapieverwachting, wat wil je bereiken in de behandeling)

Relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens:
(samenstelling gezin van herkomst, milieu, sfeer thuis, opvoedingsboodschappen, kinderneurotische verschijnselen, schoolloopbaan, werkloopbaan, eerdere relaties etc)

Hoogst afgeronde opleiding:

Huidige omstandigheden:
(burgerlijke staat, kinderen, beroep, leefomstandigheden als woning, financiën, seksuele problemen, vriendenkring, hobby's etc.,)

Medische aspecten:
(gezondheid, medicatie, alcohol, roken en drugs)

Gebruikt u medicatie?
JaNee

Ingrijpende levensgebeurtenissen:

Verwijsbrief:
(let op, De verwijsbrief dient in ons bezit te zijn op het moment dat de intake plaatsvindt.)
(maximale bestandsgrootte is 5mb)

Ja, ik geef toestemming voor bevestiging aanmelding en informatieverstrekking aan mijn huisarts.

Ja, ik ga akkoord met het praktijkreglement.Klik hier voor het praktijkreglement.

Aanmelden voor cliënten onder de 18 jaar kan bij: Aanmelden voor De BOSgroep jeugd kan via dit formulier


Voordat u zich aanmeldt, adviseren wij u alle onderstaande informatie te lezen. Deze informatie kan op u van toepassing zijn.

Let op: per 1 januari 2022 veranderen de regels betreffende de declaratie aan uw zorgverzekeraar. Een nieuw declaratiesysteem wordt geïntroduceerd. Het Zorg Prestatie Model (ZPM).
Praktisch gezien betekent dit dat uw eigen risico 2021 nog wordt aangesproken in 2021 (het intakegesprek en behandelgesprekken die plaatsvinden in 2021) en dat er door de verandering in het zorgstelsel in januari direct aanspraak gemaakt wordt op uw eigen risico 2022 (gesprekken die plaatsvinden vanaf 01-01-2022).
U heeft dus in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle GGZ zorg die valt onder uw basisverzekering. Voor verdere vragen hierover raden wij u aan uw polis­voor­waarden te raadplegen en contact op te nemen met uw zorg­verzekeraar. Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent; u bent hier zelf verantwoordelijk voor.
Voor alle duidelijkheid, ook wanneer u bij ons na intake niet in behandeling bent gekomen, wordt de bestede tijd voor het intaketraject bij de zorgverzekeraar gedeclareerd en zal de verzekeraar het eigen risico met u verrekenen.

Let op: Sinds enige tijd ontvangt De BOSgroep te veel aanvragen voor behandeling. Hierdoor wordt onze wachttijd tot intake en daarna tot behandeling langer dan wij wenselijk achten. Hoe langer u moet wachten op een eerste gesprek, hoe meer uw klachten verergeren. Doordat de zorgvraag en de wachttijd op vele plekken toeneemt, ontvangen we steeds meer aanvragen van buiten onze regio. We hebben daarom besloten vanaf maandag 18 januari 2021 alleen aanmeldingen te accepteren afkomstig uit de Haarlemmermeer en postcodegebieden 1060, 1066, 1068 en 1069 (Amsterdam). Wij hopen hiermee de wachttijd te beperken en in rustiger tijden de deur weer voor iedereen open te zetten. Wij adviseren u om met uw huisarts of uw zorgverzekeraar te kijken naar een plek dichter bij u in de buurt. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en dient voor u een passende plek te vinden.

Wachttijd
U dient rekening te houden met een wachttijd (peildatum: 1 december2021) van 2 weken tot de intakefase (de “aanmeldingswachttijd”), vanaf het moment dat wij de verwijzing van uw huisarts én uw aanmelding in ons bezit hebben. Het is ons streven om het eerste behandelgesprek in de BGGZ binnen 6 weken en in de SGGZ binnen 8 weken na het adviesgesprek te laten plaatsvinden (de “behandelingswachttijd”). Dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw agenda. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan adviseren wij u elders hulp te zoeken*.

Let op: u kunt zich niet meer aanmelden als u verzekerd bent bij: CZ, Nationale Nederlanden, Ohra, Direct geregeld, Just, PZP, VGZ, IZZ, IZA (gemeenten VNG), UMC, Univé, ZEKUR, Krijgsmacht (SZVK), Zorgzaam Verzekerd, Promovendum, National Academic, Besured, Turien, MVJP

Het jaarlijks budget dat uw zorgverzekeraar ons ter beschikking stelt is ontoereikend en voor 2021 inmiddels gebruikt. Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te rade te gaan. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en zal voor u een kwalitatief gelijkwaardige plek bij u in de buurt regelen.
Verzoeken via uw zorgverzekeraar om buiten het budget om toch met een behandeling bij ons te starten worden niet gehonoreerd, ook al geeft uw verzekeraar daarvoor speciale toestemming. Het spijt ons zeer dat we u vanwege deze budgettaire redenen op dit moment niet de hulp kunnen bieden die gevraagd wordt.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

In 2021 sluit De BOSgroep geen contract af met Menzis en labels. Bent u verzekerd bij Menzis, Hema, Anderzorg, PMA dan kunt u vanaf 1 januari 2021 niet bij ons terecht, ook niet op basis van restitutie. Wij verwijzen u naar uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar heeft zorgplicht en dient voor u een andere, kwalitatief vergelijkbare en geschikte plek te vinden, bij u in de buurt.

Werkwijze
Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Heeft u (nog) geen verwijsbrief, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts. Heeft u de verwijzing meegekregen van uw huisarts, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ons de verwijzing langsbrengen, opsturen per post, uploaden bij het invullen van het aanmeldformulier of scannen en aanleveren per e-mail (info@debosgroep.nl). Wanneer u aan de beurt bent voor een intake-afspraak en de verwijzing is in ons bezit, dan bellen wij u en plannen we de intake-afspraak. Is de verwijzing niet in ons bezit, dan nemen we geen contact met u op. Praktisch gezien betekent dit dat u langer op een afspraak moet wachten en dat anderen u voor gaan. Na aanmelding ontvangt u per mail of telefonisch bericht.

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

* Formeel moeten wij u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de praktijk blijkt echter dat wij ons in het algemeen kunnen houden aan de maximaal aanvaardbare wachttijden.