Aanmelden

Geslacht (verplicht):

Voorletter(s) (verplicht):

Voornaam (verplicht):

Uw achternaam (verplicht):

Geb.datum (verplicht):
/ /

BSN (verplicht):

Straat + huisnr (verplicht):

Postcode + plaats (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

Telefoonnummer 2:

E-mailadres (verplicht):


Zorgverzekeraar (verplicht):

Huisarts (verplicht):


Eerdere hulpverleningsvormen:
(wanneer, waar, waarvoor, resultaat, behandeling)

Welk soort problemen heeft u?
stemmingsproblemenangstklachtenlichamelijke klachteneetproblemenslaapproblemengedragsproblemen (agressie, impulsief etc.)geheugen en concentratieproblemenverslavingsproblemenleerproblemenrelatieproblemenopvoedingsproblemenproblemen in sociale betrekkingenanders:

Reden van aanmelding:
(wat is de aard van de klachten, hoe lang bestaan ze al, wanneer en hoe begonnen, wat heeft het verergerd, bijkomende klachten, eventuele directe aanleiding voor de aanmelding etc.)

Aard van de hulpvraag:
(wat is je therapieverwachting, wat wil je bereiken in de behandeling)

Relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens:
(samenstelling gezin van herkomst, milieu, sfeer thuis, opvoedingsboodschappen, kinderneurotische verschijnselen, schoolloopbaan, werkloopbaan, eerdere relaties etc)

Hoogst afgeronde opleiding:

Huidige omstandigheden:
(burgerlijke staat, kinderen, beroep, leefomstandigheden als woning, financiën, seksuele problemen, vriendenkring, hobby's etc.,)

Medische aspecten:
(gezondheid, medicatie, alcohol, roken en drugs)

Gebruikt u medicatie?
JaNee

Ingrijpende levensgebeurtenissen:

Verwijsbrief:
(let op, De verwijsbrief dient in ons bezit te zijn op het moment dat de intake plaatsvindt.)
(maximale bestandsgrootte is 5mb)

Ja, ik geef toestemming voor bevestiging aanmelding en informatieverstrekking aan mijn huisarts.

Ja, ik ga akkoord met het praktijkreglement.Klik hier voor het praktijkreglement.

Aanmelden voor De BOSgroep jeugd kan via dit formulier: https://www.debosgroepjeugd.nl/aanmelden.html

 


Voordat u zich aanmeldt, adviseren wij u alle onderstaande informatie te lezen. Deze informatie kan op u van toepassing zijn.

Bent u verzekerd bij CZ, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd of Ohra:

Wij kunnen u helaas voor het resterende deel van 2018 geen nieuwe behandeling meer aanbieden. Het jaarlijks budget dat uw zorgverzekeraar ons ter beschikking stelt is ontoereikend en voor 2018 inmiddels ‘op gebruikt’.

Verzoeken via uw zorgverzekeraar om buiten het budget om toch met een behandeling te starten worden niet gehonoreerd, ook al geeft uw verzekeraar daarvoor speciale toestemming.

Het spijt ons zeer dat we u vanwege deze budgettaire redenen niet altijd de hulp kunnen bieden die gevraagd wordt.

Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te rade te gaan, uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en zal voor u een kwalitatief gelijkwaardige plek bij u in de buurt regelen.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars/labels geen contract voor 2018: Menzis, Hema, Anderzorg, PMA, Caresq, Promovendum, Besured, National Academic. Bent u verzekerd bij een van deze labels, dan kunt bij ons in behandeling komen op basis van restitutie. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent betreffende de vergoeding wanneer u een naturapolis, gedeeltelijke restitutiepolis of 100% restitutie polis heeft of een andere tussenvorm. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te lezen.

Werkwijze en wachttijden

Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Heeft u (nog) geen verwijsbrief, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts. Heeft u de verwijzing meegekregen van uw huisarts, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ons de verwijzing langsbrengen, opsturen per post, uploaden bij het invullen van het aanmeldformulier of scannen en aanleveren per e-mail (info@debosgroep.nl). Wanneer de verwijzing niet in ons bezit is, kan de intake-afspraak helaas nog niet plaatsvinden. Wij moeten hier ‘streng’ in zijn, omdat we goed willen samen werken met huisartsen/verwijzers en deze afspraak hebben met de zorgverzekeraar. Na aanmelding ontvangt u per mail of telefonisch bericht.

Op dit moment zijn er veel mensen die hulp vragen aan De BOSgroep. U bent welkom bij ons (indien uw hulpvraag passend is bij ons zorgaanbod) maar u dient rekening mee te houden met een wachttijd (peildatum: 4 oktober 2018) van minimaal 4 tot 6 weken tot de intakefase (de “aanmeldingswachttijd”). Het is ons streven om het eerste behandelgesprek 2 tot 4 weken (de “behandelingswachttijd”) na het adviesgesprek te laten plaatsvinden. Dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw agenda. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan adviseren wij u elders hulp te zoeken.

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

* Formeel moeten wij u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de praktijk blijkt echter dat wij ons in het algemeen kunnen houden aan de maximaal aanvaardbare wachttijden.