Aanmelden

Geslacht (verplicht):

Voorletter(s) (verplicht):

Voornaam (verplicht):

Uw achternaam (verplicht):

Geb.datum (verplicht, minimaal 18 jaar!):
/ /

BSN (verplicht):

Straat + huisnr (verplicht):

Postcode + plaats (verplicht):

Telefoonnummer (verplicht):

Telefoonnummer 2:

E-mailadres (verplicht):


Zorgverzekeraar (verplicht):

Huisarts (verplicht):


Eerdere hulpverleningsvormen:
(wanneer, waar, waarvoor, resultaat, behandeling)

Welk soort problemen heeft u?
stemmingsproblemenangstklachtenlichamelijke klachteneetproblemenslaapproblemengedragsproblemen (agressie, impulsief etc.)geheugen en concentratieproblemenverslavingsproblemenleerproblemenrelatieproblemenopvoedingsproblemenproblemen in sociale betrekkingenanders:

Reden van aanmelding:
(wat is de aard van de klachten, hoe lang bestaan ze al, wanneer en hoe begonnen, wat heeft het verergerd, bijkomende klachten, eventuele directe aanleiding voor de aanmelding etc.)

Aard van de hulpvraag:
(wat is je therapieverwachting, wat wil je bereiken in de behandeling)

Relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens:
(samenstelling gezin van herkomst, milieu, sfeer thuis, opvoedingsboodschappen, kinderneurotische verschijnselen, schoolloopbaan, werkloopbaan, eerdere relaties etc)

Hoogst afgeronde opleiding:

Huidige omstandigheden:
(burgerlijke staat, kinderen, beroep, leefomstandigheden als woning, financiën, seksuele problemen, vriendenkring, hobby's etc.,)

Medische aspecten:
(gezondheid, medicatie, alcohol, roken en drugs)

Gebruikt u medicatie?
JaNee

Ingrijpende levensgebeurtenissen:

Verwijsbrief:
(let op, De verwijsbrief dient in ons bezit te zijn op het moment dat de intake plaatsvindt.)
(maximale bestandsgrootte is 5mb)

Ja, ik geef toestemming voor bevestiging aanmelding en informatieverstrekking aan mijn huisarts.

Ja, ik ga akkoord met het praktijkreglement.Klik hier voor het praktijkreglement.

Aanmelden voor cliënten onder de 18 jaar kan bij: Aanmelden voor De BOSgroep jeugd kan via dit formulier


Voordat u zich aanmeldt, adviseren wij u alle onderstaande informatie te lezen. Deze informatie kan op u van toepassing zijn.

Aanmeldingen stop voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ)

Op dit moment zijn er veel mensen die hulp vragen aan De BOSgroep. Per 25-09-2019 (16:00) kunnen wij helaas geen aanmeldingen voor de SGGZ meer aannemen in verband met een te hoog oplopende wachttijd tot behandeling. Wij willen graag goede, effectieve zorg leveren en een te lange wachttijd hoort daar niet bij.

Binnen de Basis GGZ (BGGZ) is er wel ruimte voor het aannemen van nieuwe aanmeldingen. De huisarts doet een inschatting of behandeling binnen de BGGZ of SGGZ geindiceerd is. Behandelingen binnen de BGGZ zijn kortdurend (ongeveer 10 gesprekken), voor mensen met een enkelvoudige/afgebakende hulpvraag. Na de intake bij ons bekijken wij wat het meest passend is. Dat betekent dat als u met een BGGZ verwijzing op intake komt, maar wij inschatten dat SGGZ toch passender is, wij u terugverwijzen naar de huisarts. Let op: aan een intake zijn altijd kosten verbonden, ook als wij u geen passende behandeling kunnen bieden.

U dient rekening te houden met een wachttijd (peildatum: 11 november 2019) van minimaal 6 tot 8 weken tot de intakefase (de “aanmeldingswachttijd”). Het is ons streven om het eerste behandelgesprek in de BGGZ binnen 4 weken na het adviesgesprek te laten plaatsvinden (de “behandelingswachttijd”). Dit is natuurlijk ook afhankelijk van uw agenda. Mocht u deze wachttijd te lang vinden dan adviseren wij u elders hulp te zoeken*.

Let op: bent u verzekerd bij CZ, Nationale Nederlanden, Ohra of Just:

Wij kunnen u helaas voor het resterende deel van 2019 geen nieuwe behandeling meer aanbieden. Het jaarlijks budget dat uw zorgverzekeraar ons ter beschikking stelt is ontoereikend en voor 2019 inmiddels ‘op gebruikt’. Vanaf 2020 kunt u zich weer bij ons aanmelden, maar alleen met een verwijzing voor BGGZ (zie tekst hierboven).

Wij adviseren u bij uw zorgverzekeraar te rade te gaan. Uw zorgverzekeraar heeft een zorgplicht en zal voor u een kwalitatief gelijkwaardige plek bij u in de buurt regelen. Ook als uw zorgverzekeraar toestemming wil geven, kunnen wij tot onze spijt om bugettaire redenen niet starten met een behandeling. Wij hopen dat u elders de gevraagde hulp vindt.

Zorgverzekeraars waar wij geen contract mee hebben

Wij hebben met de volgende zorgverzekeraars/labels geen contract voor 2019: Menzis, Hema, Anderzorg, PMA, Caresq, Promovendum, Besured, National Academic. Bent u verzekerd bij een van deze labels, dan kunt bij ons in behandeling komen op basis van restitutie. Het is belangrijk dat u op de hoogte bent betreffende de vergoeding wanneer u een naturapolis, gedeeltelijke restitutiepolis of 100% restitutie polis heeft of een andere tussenvorm. Wij adviseren u de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na te lezen.

Werkwijze
Om voor vergoeding van de gesprekken in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief nodig. Deze verwijsbrief dient voorafgaande aan het intakegesprek in ons bezit te zijn. Heeft u (nog) geen verwijsbrief, maakt u dan eerst een afspraak met uw huisarts. Heeft u de verwijzing meegekregen van uw huisarts, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ons de verwijzing langsbrengen, opsturen per post, uploaden bij het invullen van het aanmeldformulier of scannen en aanleveren per e-mail (info@debosgroep.nl). Wanneer de verwijzing niet in ons bezit is, kan de intake-afspraak helaas nog niet plaatsvinden. Wij moeten hier ‘streng’ in zijn, omdat we goed willen samen werken met huisartsen/verwijzers en deze afspraak hebben met de zorgverzekeraar. Na aanmelding ontvangt u per mail of telefonisch bericht.

De verwijzer ontvangt na intake, indien de cliënt toestemming heeft gegeven, een korte samenvatting van de intake, een voorlopige diagnose en het behandelplan. Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt de verwijzer, indien cliënt toestemming heeft gegeven, bericht over het beloop van de behandeling en indien nodig advies voor de toekomst.

* Formeel moeten wij u wijzen op het volgende: Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen). In de praktijk blijkt echter dat wij ons in het algemeen kunnen houden aan de maximaal aanvaardbare wachttijden.