Welkom op de website van de BOSgroep

CORONA-BELEID

 

Let op: Vooruitlopend op de wettelijke verplichting vragen wij alle cliënten, andere bezoekers en collega’s om bij verplaatsing in het pand een mondkapje te dragen. Samen proberen we verspreiding van COVID-19 te beperken! Dank voor de medewerking.

 

Bent u in een (vakantie)land geweest dat door het RIVM is aangemerkt als “oranje”, dan verwachten wij dat u 14 dagen niet op de praktijk komt. Dit betekent dat de geplande afspraken worden omgezet in (beeld)belafspraken. Geef dit alstublieft aan bij uw behandelaar of het secretariaat. Wij zijn graag voorzichtig om onze cliënten en behandelaren te beschermen. Bedankt voor uw medewerking.

 

Wij hebben onze werkwijze aangescherpt om verspreiding van het corona-virus zo veel mogelijk te voorkomen. We hebben in onze praktijkruimte voldoende mogelijkheden om veilig face-to-face weer aan de slag te gaan, mits iedereen zich aan de voorschriften blijft houden.

 

We moeten natuurlijk voorzorgsmaatregelen nemen om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Zowel u als bezoeker als uw behandelaar zijn verplicht zich hieraan te houden, anders kunnen face-to-face gesprekken helaas niet meer plaatsvinden. Leest u onderstaande maatregelen alstublieft zorgvuldig door.

 

MAATREGELEN bij face-to-face contact voor de cliënt

 • Wanneer u of uw behandelaar klachten heeft op het gebied van verkoudheid, hoesten of koorts, gaat een face-to-face gesprek NIET door en wordt de afspraak omgezet in een (beeld-)belafspraak. Er wordt GEEN “no show” gerekend als de face-to-face afspraak korter dan 24 uur van te voren wordt omgezet in (beeld)bellen in verband met griepklachten, verkoudheid of hoesten.

 • Wanneer u al op de praktijk bent en u blijkt deze klacht(en) te hebben, wordt u verzocht naar huis te gaan en wordt de afspraak ook omgezet in een (beeld)belafspraak (en wordt die afspraak dus korter).

 • Op de praktijk wordt ten alle tijden 1,5 meter afstand gehouden tot een ander.

 • We schudden geen handen.

 • De dranger gaat van de voordeur af, waardoor de deur met een schouder open te duwen is.

 • De tussendeur staat open, zodat u kunt doorlopen naar de wachtkamer.

 • U raakt geen deurklinken aan, de behandelaar doet de kamerdeur open en dicht.

 • Ontsmetten (er staat een apparaat in de hal):

  • Handen ontsmetten bij binnenkomst.

  • Nadat de sessie is afgelopen neemt de behandelaar met een weggooi-schoonmaakdoekje de armleuningen van de stoel af en maakt het tafeltje schoon. De volgende cliënt kan nog niet naar binnen als er nog niet is schoon gemaakt. Hierna ontsmet de behandelaar zijn/haar handen.

 • We bieden u in deze periode géén koffie/thee/water aan.

 • In de wachtruimte mogen maximaal 4 personen zitten (er zijn stoelen weggehaald). 

 • Iedereen houdt zich aan de routing door het gebouw (linksom naar binnen, rechtsom naar buiten).

 

We volgen uiteraard nauwlettend de informatie van het RIVM en bekijken per dag wat nodig is om op een verantwoorde manier zorg te leveren en onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen zodat we pieken in de besmettingsgraad kunnen voorkomen. Mochten er wijzigen zijn, dan volgt nadere informatie of aanpassing van het beleid.

 

Mocht u vragen hebben: wij zijn gewoon bereikbaar, dus belt u dan gerust.

 

Hartelijke groet van het team van de BOSgroep

Wij bieden u een breed en gevarieerd aanbod van deskundige psychologische hulp, in de vorm van:

U kunt bij ons terecht voor hulp bij:

Iedereen die bij ons in behandeling is (geweest), ontvangt een online vragenlijst (CQi) over cliënttevredenheid. Het gemiddelde rapportcijfer dat cliënten de behandeling bij ons geven is: 8,2 op een 10-puntsschaal (peildatum 12 oktober 2020). Wat betreft Bejegening geven onze cliënten ons een 4,8 op een schaal van 1-5, wat betreft Samen beslissen (over de inhoud en vorm van de behandeling) een 3,9 op een schaal van 1-5 en wat betreft Uitvoering van de behandeling een 4,2 op schaal van 1-5. Deze cijfers worden elk kwartaal geüpdatet. Hoewel deze cijfers de afgelopen jaren stabiel zijn, blijven wij als collega’s natuurlijk in gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan. We staan altijd open voor feedback en staan hier ook expliciet bij stil bij de behandelevaluaties met onze cliënten.